keyboard_arrow_up

Trademark Living A/S’ privatlivspolitik

PR. 1. JULI 2024

Dataansvarlig

Trademark A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler på kunder og samarbejdspartnere.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger, indenfor vores åbningstider.

Trademark A/S
Niels Bohrs Vej 28
8660 Skanderborg
Danmark
CVR-nr.: 29516316
Telefon: +45 70 24 16 44
E-mail: info@trademarkliving.dk

Behandlingsaktiviteter
Som dataansvarlig jf. Databeskyttelsesforordningen (GDPR), har vi følgende behandlingsaktiviteter:

Besøg på hjemmeside

Vi anvender cookies på denne hjemmeside. Læs nærmere om vores cookiepolitik og de cookies, som anvendes på trademarkliving.dk. Her har du mulighed for at justere eller trække dit samtykke tilbage.

Vores cookiepolitik er også tilgængelig i vores cookiebanner, der kan tilgås via. cookie-indstillingsknappen, som du finder til højre i bunden af vores side. Her kan du ligeledes justere eller helt trække dit samtykke tilbage.

Vi indsamler både cookies med henblik på at sikre hjemmesidens tekniske funktionalitet og for udarbejdelse af statistik og markedsføringsformål.


Kommunikation med potentielle kunder

Henvender du dig til os med spørgsmål til vores produkter eller ydelser, vil vi behandle de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne indgå i en dialog eller til udformning af et tilbud.

Vi behandler kun den information, som du giver os i denne forbindelse.

Denne behandling vil typisk omfatte følgende oplysninger:

 • navn
 • e-mail
 • telefonnummer

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Kun i særlige tilfælde, hvor der opstår et behov, vil vi opbevare dine personoplysninger i længere tid.


Oprettelse som kunde

Når du opretter dig som kunde hos Trademark A/S, giver du samtykke til, at vi indsamler og opbevarer følgende oplysninger om den virksomhed, som du repræsenterer:

 • virksomhedsnavn
 • for- og efternavn
 • CVR-nummer
 • adresse, postnummer og by
 • telefonnummer
 • e-mail
 • hjemmeside (valgfrit)
 • branche

Kunder

For at kunne kommunikere og sikrer overholdelse af indgåede købsaftaler behandler vi desuden personlige oplysninger, der er relevante i denne sammenhæng. Her er tale om oplysninger som f.eks. navn, adresse, købshistorik, særlige aftaler, betalingsinformationer og andre informationer, som er nødvendige for at leve op til købsaftalen.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Nyhedsbrev

Trademark A/S udsender jævnligt et nyhedsbrev i form af e-mail, som kan tilmeldes på vores hjemmeside. Nyhedsbrevene indeholder et link til afmeldelse i bunden af mailen.

Nyhedsbrevet er kommercielt betonet, men kan også indeholde praktiske informationer fra virksomheden, som kan have relevans for modtagerne.

Du modtager kun nyhedsbrevet, hvis du har givet samtykke til at modtage det. Ved tilmeldelse skal du som minimum oplyse din e-mailadresse, hvorimod yderligere oplysninger som f.eks. fornavn, kan afgives med henblik på en mere personaliseret oplevelse.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi behandler dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, vil du ikke længere modtage nyhedsbrevet i din mailindbakke.

Dit samtykke bortfalder automatisk, hvis vi ikke har sendt et nyhedsbrev indenfor en periode på 1 år. Vi forbeholder os retten til at slette dig fra vores mailingliste, hvis du ikke har interageret med nyhedsbrevet i en periode på minimum 6 måneder.

Ved afmeldelse gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3 (link). 


Bogføring

Vi har pligt til at gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag, som er nødvendige for korrekt regnskabsføring. På disse bilag kan der fremgå personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse m.m.

Vores hjemmel for at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra c.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter regnskabsåret er afsluttet.


Jobansøgninger

Sender du en jobansøgning til os, så er vores hjemmel for at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi hurtigst muligt vurdere, om din ansøgning er relevant. Vi sletter herefter dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Har du sendt en ansøgning til en opslået stilling, sletter eller bortskaffer vi din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Tilknyttes du Trademark A/S gennem et rekrutterings- eller praktikforløb, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse. 

Tredjelandsoverførsler

Som udgangspunkt benytter Trademark A/S databehandlere i EU/EØS, eller med mulighed for opbevaring af data i EU/EØS. 

I visse tilfælde benytter vi også databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give personoplysninger en passende beskyttelse i henhold til EU-U.S. Data Privacy Framework.

Blandt disse databehandlere er Google LLC.
Du kan læse nærmere om Googles dataansvarlighed her: https://business.safety.google/

Behandlingssikkerhed

Vi har foretaget risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger. På denne baggrund, har vi indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

Vi bestræber os på at holde behandlingen af personoplysninger sikker, gennem løbende opdatering og optimering af tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Blandt disse foranstaltninger kan nævnes: Obligatorisk gennemgang af GDPR-procedurer ved ansættelse, løbende opdatering af procedurer og deltagelse i GDPR-kurser.Rettigheder for dig som registreret:

Databeskyttelsesforordningen sikrer dig en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, skal du blot kontakte os, så vi kan være behjælpelige.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet uden unødig forsinkelse.

Sletning

Hvis særlige forhold gør sig gældende, har du ret til at få slettet personoplysninger inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan finde en oversigt over disse forhold i databeskyttelsesforordningens artikel 17.

Begrænsning af behandling

Som registreret har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, hvis særlige forhold er gældende. Forholdende kan findes i databeskyttelsesforordningens artikel 18.

I tilfælde, hvor du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi kun behandle oplysningerne –opbevaring undtaget – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis vores behandling af dine personoplysninger beror sig på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine registrerede personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. I de tilfælde, hvor dette er gældende, har du ligeledes ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder som registret i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi opfordrer dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på gældende regler samt dine egne rettigheder.